OVER ONS

Even voorstellen

Het verhaal van het Donut Netwerk begint bij mij, dus daarom zal ik mij hier eerst voorstellen. Mijn naam is Shanna Wielinga en ik heb mij altijd zeer verbonden gevoelt met het leven. En daarmee bedoel ik niet alleen de menselijke maatschappij zoals die toevalligerwijs in de loop der tijd is ingericht, maar daarmee bedoel ik al het leven zoals dat te vinden is op aarde, hoe dat met elkaar verbonden is en samenwerkt. 

Toen ik opgroeide viel ik in de ene in de andere verbazing over hoe dingen, belangrijke dingen, gaan. Een handjevol mensen verdient miljarden met het uitputten van de aarde. En alsof dat nog niet erg genoeg is kopen ze daarvoor land op waardoor andere mensen daar niet meer van kunnen eten, arm worden en soms sterven. Dieren worden onder afschuwelijke omstandigheden tot leven gewekt. Hun hele leven, achter gesloten deuren in donkere industriële panden voordat ze naar de slacht gaan, is één groot terreurtraject. Bomen gedegradeerd tot geïsoleerde versiersels aan de kant van de weg. Bijspelers op het grote toneel der mensheid. 

Portret_2015_rond

De vraag ‘Kan dit nou echt niet anders?’, die ik mijzelf dikwijls stelde, is voor mij altijd een retorische geweest. Ik wist dat dit anders kon. Natuurlijk probeerde ik mijn persoonlijke leven zoveel mogelijk in te richten op een bescheiden en ethische manier, maar ik vond nooit de woorden of het raamwerk om in het groot een alternatief te zien.

Met Donuteconomie, het in 2017 verschenen boek van Kate Raworth, heb ik dat wel gevonden. Met deze visie heb ik toen, in combinatie met de kennis en ervaring die ik had opgedaan bij verschillende maatschappij-georiënteerde organisaties, in 2021 het Donut Netwerk opgericht. 

MAATSCHAPPELIJK BEDRIJF

Bedrijf zonder winstoogmerk

Het Donut Netwerk is een maatschappij-georiënteerd bedrijf. Dit betekent dat er niet naar winst wordt gestreefd, maar wordt beoogd om een dienst te leveren die de maatschappij en al haar leden ten goede komt.

Om de dienst te kunnen laten bestaan wordt een jaarlijkse bijdrage van 120 euro (ex. BTW) van de gebruiker van het netwerk gevraagd. Dit bedrag is noodzakelijk om de tool in de lucht te houden. Om dit bedrag zo laag mogelijk te houden, is het Donut Netwerk vooralsnog een eenmanszaak en doe ik vrijwel alles zelf.