EEN VEILIGE EN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING

Op weg naar de donuteconomie

De op winst gerichte groei-economie van de afgelopen eeuw heeft een nalatenschap van grootschalige en hyper-efficiënte distributieprocessen voortgebracht. Deze processen zijn vaak kwetsbaar en inflexibel, getuigen niet altijd van de menselijke maat en tasten onze planeet aan.

Wij willen voorbij aan een economie die een oneerlijke verdeling van grond en goederen, bureaucratische chaos en onterende condities voor mens, dier en milieu in de hand werkt.

Daarom werken wij samen aan een veilige en rechtvaardige ruimte voor iedereen. Boven het sociale fundament. Onder het ecologische plafond. 

DONUTECONOMIE

In zeven stappen naar een economie van de 21e eeuw

In 2017 bracht econome Kate Raworth haar visie op een moderne vorm van economie uit, getiteld Donuteconomie. Zij begint het boek met het omschrijven van haar aanvankelijke verwondering over het eenzijdige economische universitaire onderwijs dat wereldwijd decennialang werd gegeven. Hoewel er ook andersdenkenden waren, werden economen uitsluitend opgeleid met het idee dat er maar één vorm van economie bestaat: het kapitalistische, winst-georiënteerde, ‘vrije markt’ model. Waar het in andere vakgebieden ondenkbaar is dat er slechts één visie van één denker wordt belicht, was dit in de economie doodnormaal. 

Het gebrekkige onderwijs en ontbreken van creatief inzicht in de economie verklaart waarom de transitie naar een maatschappij-georiënteerde samenleving zo stroef verloopt. Mensen op belangrijke posities, die rekensommen maken waarop de maatschappij wordt ingericht, denken in ouderwetse kaders waarvan we nu weten dat ze beperkt zijn en op sociaal en milieutechnisch niveau desastreuze effecten hebben. Hoewel er nog steeds door de meerderheid van bestuurders wordt aangenomen dat economische groei alles vanzelf wel weer op zal lossen, blijkt in de praktijk juist dat de ongelijkheid toeneemt en we afstevenen op de vernietiging van de leefomgeving waarvan we zeker weten dat onze soort erin kan gedijen. 

Met Donuteconomie biedt Kate Raworth ons niet alleen een ander perspectief op hoe een maatschappij ingericht kan worden, maar ook zeven praktische handvatten om daar te komen. De basisprincipen van deze donuteconomie zijn heel simpel en heeft zij gevat in een economisch model dat eruitziet als een donut.

Het uitgangspunt van dit model is als volgt. Iedereen kan een veilig en rechtvaardig bestaan vinden wanneer de economie is ingericht op een regeneratieve en distributieve manier. De veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid, de donut, bevindt zich boven het sociale fundament en onder het ecologische plafond. Wanneer één van de twee grenzen wordt overschreden, bevinden wij ons in de kritieke zone.

Wanneer wij onder het sociale fundament zakken en burgers gebrek hebben aan fundamentele basisbehoeften, zoals water, voedsel, educatie, inkomen en politieke inspraak, komen mensen fysiek en psychisch in de problemen omdat zij niet kunnen overleven in de maatschappij. Wanneer wij het ecologische plafond overschrijden, brengen wij onszelf en andere levende wezens in gevaar omdat we niet zeker weten of wij kunnen overleven op een planeet waar de ecologische condities anders zijn dan de condities zoals ze de afgelopen 12.000 jaar zijn geweest.

De op-winst-gerichte groei-economie van de afgelopen eeuw heeft ertoe geleid dat we wereldwijd, structureel en aanhoudend over beide grenzen heen gaan. Met haar boek Donuteconomie toont Kate aan dat dit onnodig is en dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van een aantal beperkte en onjuiste aannames die in de vorige eeuw zijn bedacht en waar de economie nog steeds op draait. 

Hoe? Dat doen we zo:

WE VERANDEREN DE DOELSTELLING

Van het bbp naar de donut

WE RICHTEN ONS OP HET GROTE PLAATJE

Van een autonome markt naar een ingebedde economie

WE ZETTEN ONZE MENSELIJKE NATUUR IN

Van de rationele homo economicus naar sociaal aanpasbare mensen

WE ERKENNEN DE DYNAMISCHE COMPLEXITEIT VAN HET LEVEN

Van een mechanisch evenwicht naar dynamische complexiteit

WE RICHTEN ONS OP HERVERDELING

Van 'groei zal het gelijktrekken' naar ontworpen herverdeling

WE CREËREN OM TE REGENEREREN

Van 'groei zal het wel weer opruimen' naar regeneratief ontwerp

WE STREVEN NIET NAAR EEUWIGE GROEI

Van groeiverslaving naar groei-agnosticisme

LID WORDEN

Voor wie is het Donut Netwerk?

Het Donut Netwerk is er voor alle ondernemende burgers, ondernemers en organisaties die zich niet alleen actief willen inzetten voor een veilige en rechtvaardige samenleving, maar die ook begrijpen dat we deze transitie alleen kunnen maken als we ons verenigen.

Het Donut Netwerk is er voor diegenen die de waarde van ons sociaal en natuurlijk kapitaal inzien. Het Donut Netwerk is er voor hen die af en toe een helpende hand nodig heeft en er af en toe eentje uit wil steken. 

Het Donut Netwerk is er voor iedereen die het heldhaftige 21ste-eeuws verhaal aan hun kinderen wil vertellen over hoe de mens zichzelf overwon.