Het Donut Netwerk bedankt

  • Gezin, familie en vrienden voor de steun op alle mogelijke vlakken
  • Ontwikkelaar Uros voor zijn eeuwige geduld, flexibiliteit en kritische houding
  • Collage-artiest Studio Iris Jacobs voor haar prikkelende interpretatie op een veilige en rechtvaardige samenleving
  • Boeren in het Bos voor de inspiratie (en omdat wij een foto van de prachtige en vrije Tamworth-varkens mochten gebruiken)
  • Neo4j voor hun genereuze open-source toepassingen en bereidheid om ons te ondersteunen met het configureren van de tool