DONUT NETWERK

Sectoroverstijgende visualisatie van maatschappij-georiënteerde burgers, ondernemers en organisaties die handelen binnen de kaders van de donuteconomie

Om met elkaar te bouwen aan een economie die de maatschappij dient zonder de grenzen van de planeet te overschrijden hebben we een sterk netwerk nodig dat de ouderwetse en op-winst-gerichte kapitalistische economie volledig vervangt. 

De visualisatietool van het Donut Netwerk verleent inzicht in de ondernemingen die handelen binnen de kaders van de donuteconomie, waardoor men elkaar kan vinden voor kennis, handel en samenwerking.

Het Donut Netwerk maakt kleinschalige ondernemingen samen groots.

Visualisatie_wit

VISUALISATIETOOL

De kracht van een robuust en veerkrachtig systeem

De nieuwe economische beweging die wordt gedreven door maatschappelijke waarden met oog voor de planeet is nog relatief jong. Nu er steeds meer fantastische initiatieven op het podium verschijnen is het essentieel dat wij ons verenigen. We moeten een robuust en veerkrachtig systeem opbouwen dat de ouderwetse winst-georiënteerde vorm van economie volledig vervangt. 

En dat is de reden dat de visualisatietool in het leven is geroepen. Deze fungeert als een extern geheugen met onbeperkt gegevensopslag die het in stand houden en uitbreiden van een overzichtelijk netwerk mogelijk maakt. Op deze manier kunnen we elkaar goed kunnen vinden voor kennis, handel en samenwerking.

USE CASES

BOEKWEITPRODUCENTEN ZOEKEN ÉÉNMALIGE AFNEMER

Jan en Lydia verbouwen boekweit. Zij zijn gek op hun veelzijdige product en altijd op zoek naar nieuwe toepassingen ervan. Dit jaar willen ze een nieuwe bestemming vinden voor een deel van hun oogst. Ze doen een zoekopdracht in de visualisatietool met term Boekweit. Er worden zes ondernemingen gevonden die met boekweit werken. Eén daarvan is traditioneel boekweitkussenmaker Wina de Hoog. Ze bezoeken haar website en gaan de samenwerking aan.

MEUBELCOLLECTIEF WIL ZELFVOORZIENEND GROENE STROOM OPWEKKEN

Gert-Jan is meubelmaker en heeft een eigen werkplaats in Atelier M, een meubelcollectief waar machines worden gedeeld. Het collectief werkt alleen met duurzame materialen en vindt circulariteit belangrijk. De volgende stap daarin is het zelf opwekken van groene stroom. Gert-Jan gaat op zoek naar partijen die hem daarin kunnen adviseren. In de visualisatietool combineert hij de zoektermen Groene stroom en Zelfvoorzienend en vindt tien ondernemingen die aan de zoekopdracht voldoen. 

DE LINNEN SCHONE ZOEKT PLASTIC-VRIJ VERPAKKINGSMATERIAAL

Ximena van De Linnen Schone maakt en verkoopt ondergoed van linnen. Zij wil haar 100% natuurlijke producten op een natuurlijke manier verpakken, maar vindt karton niet geschikt vanwege het risico dat haar producten waterschade oplopen. Ze zoekt in Terra middels de zoektermen Verpakkingsmateriaal en Plastic-vrij en komt uit bij ondernemingen Eco-tastisch en Het Groene Heft. Zij zoekt contact en gaat in gesprek met de partijen. 

EEN VEILIGE EN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING

Op weg naar de donuteconomie

De op winst gerichte groei-economie van de afgelopen eeuw heeft een nalatenschap van grootschalige en hyper-efficiënte distributieprocessen voortgebracht. Deze processen zijn vaak kwetsbaar en inflexibel, getuigen niet altijd van de menselijke maat en tasten onze planeet aan.

Wij willen voorbij aan een economie die een oneerlijke verdeling van grond en goederen, bureaucratische chaos en onterende condities voor mens, dier en milieu in de hand werkt.

Daarom werken wij samen aan een veilige en rechtvaardige ruimte voor iedereen. Boven het sociale fundament. Onder het ecologische plafond. 

WE VERANDEREN DE DOELSTELLING

Van het bbp naar de donut

WE RICHTEN ONS OP HET GROTE PLAATJE

Van een autonome markt naar een ingebedde economie

WE ZETTEN ONZE MENSELIJKE NATUUR IN

Van de rationele homo economicus naar sociaal aanpasbare mensen

WE ERKENNEN DE DYNAMISCHE COMPLEXITEIT VAN HET LEVEN

Van een mechanisch evenwicht naar dynamische complexiteit

WE RICHTEN ONS OP HERVERDELING

Van 'groei zal het gelijktrekken' naar ontworpen herverdeling

WE CREËREN OM TE REGENEREREN

Van 'groei zal het wel weer opruimen' naar regeneratief ontwerp

WE STREVEN NIET NAAR EEUWIGE GROEI

Van groeiverslaving naar groei-agnosticisme